Dyrygent

Ks. Attila Ádám Honti urodził się w 1987 roku w Debreczynie na Węgrzech. Dyrygent, organista koncertmistrz, kontratenor (o skali i barwie sopranu), rekolekcjonista. Prezbiter należący do wspólnoty  Neokatechumenatu. Znany z wielu wystąpień na tematy muzyczne dla TVP oraz radia. Uczył się w Państwowej Szkole Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, gdzie uczęszczał do klasy fortepianu I stopnia, następnie do klasy organów II stopnia w klasie dr Jadwigi Kowalskiej. Koncertował w Polsce, na Węgrzech, Niemczech, Holandii, Anglii, USA oraz Kanadzie. Po ukończeniu szkoły średniej i uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, gdzie dalej uczył się gry na organach. Po ukończeniu studiów teologiczno-filozoficznych w Metropolitalnym Seminarium Duchownym oraz obronie pracy magisterskiej z zakresu teologii 2 czerwca 2012 r. przyjął święcenia kapłańskie i jest kapłanem Archidiecezji Lubelskiej. W 2013 r. nagrał płytę CD na najstarszych organach w Polsce w Kazimierzu Dolnym. Jest sekretarzem Archidiecezjalnej komisji do spraw Muzyki Kościelnej – wydział chórów dziecięcych. Członek Polskiej Federacji Pueri Cantores. Absolwent Instytutu Muzykologii KUL, gdzie ukończył organy w klasie dr Jadwigi Kowalskiej oraz dyrygenturę u prof. Grzegorza Pecki. Odbył studia podyplomowe z zakresu Retoryki funkcyjnej, emisji i rehabilitacji głosu pod kierunkiem prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt przy PCKU w Opolu. Odbył studia podyplomowe Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – specjalizacja z dyrygentury. Z rąk Abp Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego otrzymał Dekret ustanowienia Archidiecezjalnego chóru chłopięco-męskiego “PUERI CANTORES LUBLINENSES”, który zbudował od podstaw i pełni w nim funkcję dyrygenta oraz dyrektora artystycznego. W 2018 r. pełnił funkcję Vc-Prezydenta Polskiej Federacji Pueri Cantores. Autor monografii naukowej o tematyce muzycznej. Dyrektor artystyczny Noworocznego Festiwalu organowego w Kazimierzu Dolnym. W lipcu 2019 r. wraz chórem otrzymał z rąk Prezydenta miasta Lublina Medal 450-lecia Unii Lubelskiej, zaś pod koniec grudnia Dyplom Rektora KUL za wkład w rozwój kultury chrześcijańskiej oraz promocję Uniwersytetu, poprzez działalność artystyczną. W czerwcu 2020 r kapituła drogą głosowania przyznała Nagrodę Homo Dei „PRO REDEMPTIONE” w kategorii tworzenia nowych form Ewangelizacji młodzieży.  Obecnie studia podyplomowe z Muzykoterapii w UMCS.