Emisja głosu

Natalia Skipor

Mezzosopran.

Ukończyła studia na Wydziale Wokalno – Aktorskim Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie śpiewu dr hab. Katarzyny Oleś – Blacha oraz dr hab. Małgorzaty Ratajczak. Jest także absolwentką studiów muzykologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II. Swoje umiejętności wokalne doskonaliła podczas wielu kursów mistrzowskich, z których wymienić warto kursy - Małgorzaty Walewskiej, Prof. Doris Cross (Dziekana Wydziału Wokalnego i Operowego Yale School of Music), Mariusza Kwietnia, Prof. Ryszarda Karczykowskiego oraz warsztaty musicalowe Franca D'Ambrosio. W czasie studiów wielokrotnie występowała wraz z Chórem KUL zarówno w Polsce, jak i za granicą (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Ukraina, Meksyk, Argentyna). Jej debiut solowy odbył się na deskach Opery Krakowskiej partią Niclausse'a z opery Opowieści Hoffmanna J. Offenbacha w dziele scenicznym Opera bez Ograniczeń. Wzięła udział w licznych koncertach organizowanych przez Akademię Muzyczną w Krakowie oraz wystąpiła w operze Dido and Aeneas H. Purcella w roli Czarownicy. Wykonała również rolę Cześnikowej w operze Straszny dwór St. Moniuszki oraz wielokrotnie wystąpiła w tej roli na scenach lubelskich w wersji skróconej opery Straszny dwór - spektaklu dla młodzieży Nie taki straszny dwór. Od 2009 roku współpracuje z Filharmonią im. H. Wieniawskiego w Lublinie w charakterze solistki oraz w latach 2013-2015 solistki zespołu kameralnego Lutnia lubelska. Wystąpiła w licznych koncertach i festiwalach muzyki oratoryjnej, patriotycznej, słowiańskiej i religijnej. Między innymi w koncercie Romanse słowiańskie w ramach II festiwalu Muz Słowiańskich, organizowanych przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie, 25.09. 2016 r.. Na co dzień współpracuje z Teatrem Muzycznym w Lublinie, gdzie jako solistka wielokrotnie wykreowała role:: Cajtli (Zeitl) w Musicalu Skrzypek na dachu H. Bocka, Trzeciej Damy w operze Czarodziejski flet W. A. Mozarta. Wielokrotnie wystąpiła także w dziełach scenicznych – The Musical Schow, Miłość ci wszystko wybaczy, Paryż północy i in. Występuje z recitalami oraz koncertami w Polsce i za granicą. W latach 2015 -2016 kilkakrotnie wystąpiła z koncertami w Arabii Saudyjskiej. Wzięła udział w serii koncertów organizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Artystów, a także wystąpiła w serii koncertów pod tytułem Muzyka źródłem inspiracji do nauki w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, które się odbyły w Auli K. Wyszyńskiego KUL oraz na stadionie Arena Lublin. Wykreowała rolę Barbary w multimedialnym widowisku „Paradoksalny rozkład sfery. Opera matematyczna.” autorstwa i reżyserii R. Kołakowskiego, w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, premiera którego odbyła się we Wrocławiu w sali widowiskowej Impart 18.10 2016 r. Od roku 2007 prowadzi działalność pedagogiczną w Szkole Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Chełmie na stanowisku nauczyciela teorii muzyki, prowadzi również zespoły wokalne, zespoły wokalno – instrumentalne. Od 2016 r. naucza w Społecznej Szkole I st. w Chełmie, prowadzi lekcję emisji głosu, zespoły wokalne, chór, teorię muzyki. W tym roku Rozpoczęła również współpracę z Akademią Wokalno – Teatralnej Jerzego Turowicza w Lublinie, gdzie prowadzi lekcje śpiewu. Od 2016 r. prowadzi zajęcia z emisji głosu w Archidiecezjalnym chórze PUERI CANTORES LUBLINENSES.

Anna Barska – sopran
Dyplom w zakresie śpiewu solowego uzyskała z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Wokalno – Aktorskim Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w klasie prof. H. Skubis – Kalemby. Jej wykształcenie uzupełni dyplom Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w klasie fortepianu i tytuł magistra muzykologii (klasa dyrygentury chóralnej) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Swoje umiejętności wokalne doskonaliła ponadto na Kursie Wokalnym w Krynicy i Mistrzowskich Kursach prof. R. Karczykowskiego i prof. A. Słowakiewicz – Wolańskiej.
Już podczas studiów wzięła udział w licznych koncertach kameralnych i spektaklach operowych – do szczególnych osiągnięć zaliczyć należy wykonanie partii Almireny w Rinaldo G.F.Haendla w ramach V Festiwalu im. G.G.Gorczyckiego.

Dziś Anna Barska jest jedną z najaktywniejszych zawodowo śpiewaczek Lubelszczyzny. Od 2015 roku w Teatrze Muzycznym w Lublinie wciela się przede wszystkim w pierwszoplanowe role sopranowe w dziełach takich jak Phantom z muzyką M. Yestona (Christine Daee), czy Bal w Savoy'u P. Abrahama (Madeleine). Ponadto, w swoim scenicznym dorobku posiada partie zarówno operowe jak i musicalowe, z których najważniejsze to: Arsena (Baron cygański J. Straussa), I Dama (Czarodziejski flet W.A. Mozarta), Madzia (Porwanie Sabinek F. I P. von Schontanów), Pani Barry (Ania z Zielonego Wzgórza z muzyką Z. Karneckiego), Światło (musical Fidelitas z muzyką M. Jurkiewicza) i Wdowa (adaptacja sceniczna lokalnej Legendy o Czarciej Łapie). Ponadto usłyszeć można ją w wielu koncertach organizowanych przez tę instytucję obejmujących szeroki zakres repertuarowy.
Dysponując lirycznym sopranem o bogatych właściwościach interpretacyjnych i wielokierunkowym wykształceniem posiada w swoim repertuarze muzykę należącą do różnych epok i stylów – od baroku po dzieła współczesnych kompozytorów. W jej dorobku znajdują się więc zarówno kompozycje operowe, operetkowe, musicalowe, kantatowo – oratoryjne i liryka wokalna, którą darzy szczególnym zainteresowaniem.
Stale współpracuje ponadto ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski i z Centrum Inicjatyw Artystycznych w Lublinie. Dzięki temu do jej działalności należy szereg projektów zmierzających do popularyzowania muzyki klasycznej, w szczególności tej o polskim rodowodzie. Wymienić warto udział w koncertach kameralnych organizowanych w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, prawykonanie formy teatralnej Liryczne Wspomnienie o Julii Hartwig w ramach obchodów 700-lecia Miasta Lublin, I Festiwal im. W. F. Lesslów w Puławach, Letni Festiwal Muzyczny w Kutnie i inne pomniejsze.
Poza działalnością artystyczną, ważną część jej dorobku stanowi prowadzenie zajęć i warsztatów edukacyjnych związanych z indywidualnym i zbiorowym kształceniem emisji głosu. Prowadzi zajęcia wokalne w Akademii Wokalno – Teatralnej J. Turowicza w Lublinie i pracuje z chłopcami z Pueri Cantores Lublinenses.
Za swoją działalność artystyczną została w 2017r. Uhonorowana Medalem Pamiątkowym Marszałka Województwa Lubelskiego.
Nagrała również dwie płyty z muzyką sakralną: Święci prowadzą nas do Pana Boga i uczą miłości do kościoła w jedności działania, która powstała na specjalne zamówienie Sióstr Pasterzanek i solowy album Pulchra est quod est...